O SPOLOČNOSTI    AKCIE    VZDELÁVANIE    ÚVOD    PRÍSPEVKY    KONTAKT
 
   
   

 

  O spoločnosti
  História spoločnosti
  Výbor spoločnosti
  Plánované akcie
  Vzdelávanie
  Všeobecné informácie
  Príspevky
Kontakt
 
   

Facebook

 
     
  Plánované akcie  
 

Pozvánka na seminár

Sankaranov systém so zameraním na rastliny
Nadstavbový seminár určený pre skúsených homeopatov
Termín:23. apríl
Miesto konania: Súťažná 15 Bratislava

Pozvánku nájdete tu:

Pozvánka na Valné zhromaždenie

Termín: 23. apríl , 18,00
Miesto konania: Súťažná 15, 1. poschodie, Bratislava 
Účasť členov je potrebná.

Pozvánku nájdete tu

Pozvánka na seminár

Sankaranov systém so zameraním na minerály
Nadstavbový seminár určený pre skúsených homeopatov
Termín:26. november
Miesto konania: Súťažná 15 Bratislava

Pozvánku nájdete tu

Pozvánka na seminár

Sankaranov systém so zameraním na rastliny
Predpokladaný termín: 3.-4. December 2016
Miesto konania: Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov, Cesta pod Hradovou 13/A, 041 77 Košice
Téma vhodná najmä pre skúsených homeopatov.
Detaily neskôr.

Pozvánka na seminár

07. - 08. november 2015

Miesto konania: Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov, Cesta pod Hradovou 13/A, 041 77 Košice
                         
Téma vhodná pre začiatočníkov i skúsených homeopatov.

Pozvánku nájdete tu:

Valné zhromaždenie SLHS

30. máj 2015

Miesto konania: Súťažná 15, 1. poschodie, Bratislava
                         
Účasť členov je potrebná.

Pozvánku si môžete stiahnuť tu:

Depresie etc

30.-31. máj 2015

Miesto konania: Súťažná 15, 1. poschodie, Bratislava
                         
Prednáša: MUDr. Darina Štúrová

Téma:  Depresie etc – teória a klinické prípady.

MUDr. Darina Štúrová, certifikovaný lektor SLHS (podľa kritérií ECH), s bohatou prednáškovou činnosťou v rámci Základného kurzu klasickej homeopatie SLHS ako aj v oblasti nadstavbového vzdelávania SLHS (napr. xxxa iné). Úspešná slovenská lekárka s dlhoročnými praktickými skúsenosťami v homeopatickej liečbe pacientov. Pravidelne zdokonaľuje svoje skúsenosti a vedomosti u popredných svetových homeopatov v zahraničí.


Pozvánku si môžete stiahnuť tu:

 

1. Sankaran od piky

Homeopatia je účinná, ale nie je účinná vždy. Dôvodom neúčinnosti je buď nízka vitálna sila pacienta, ktorá nedokáže zareagovať na správnu liečbu – to je v minime prípadov – alebo nesprávny liek. Systematické vzdelávanie by malo zvýšiť úspešnosť predpisu a jeho spoľahlivosť. Vážené kolegyne a kolegovia! Všetci, ktorí máte aspoň 80 % úspešnosť v liečbe chronických a akútnych ochorení, Vám gratulujem k dokonalému zvládnutiu homeopatie. Študujte si MM a repertórium podľa potrieb Vašich aktuálnych pacientov. Vám ostaným navrhujem zúčastňovať sa na vzdelávacích akciách. V posledných rokoch sa v homeopatii rozvinuli nové teórie a smery, ktoré posunuli našu vedu výrazne dopredu –nevýhodou je však možný zmätok z nesmierneho rozsahu, ktorý presahuje možnosti väčšiny bežných homeopatov. Každý si musí nájsť vlastnú cestu: či sa vydať smerom Massima Mangialavoriho, Jana Scholtena či Rajan Sankarana. Osobne sa po rokoch skúseností so všetkými troma týmito smermi sa prikláňam k metóde pocitov Inda Sankarana. Posledná idea tohto génia – Synergia v homeopatii – prináša najspoľahlivejšie výsledky. Snaží sa skĺbiť poznatky klasickej homeopatie – teda tých znalostí, v ktorých sme všetci vzdelaní – s jeho novými objavmi. Rajan svoje dielo chápe ako prehĺbenie a rozšírenie tradičného homeopatického umenia a nie jeho nahradenie novým – pevné základy Repertória, Materia Media a Organonu sú nepostrádateľné v úspešnej praxi. Spojením tradície a inovácie sme schopní vyliečiť oveľa viac a spoľahlivejšie pacientov ako v minulosti.
2. Klinický seminár

Homeopatia je umenie, ktoré nedokážeme vždy zvládnuť sami. Určite máte vo svojej praxi prípady, s ktorými neviete pohnúť. V medicíne je bežná konzultácia s inými kolegami, ak nevieme pacienta zvládnuť sami. Pozývame Vás na seminár venovaný rozboru Vašich prípadov – premyslite si a nachystajte do písomnej –lepšie elektronickej - podoby takéto prípady a podľa záujmu zorganizujeme na jeseň klinický seminár. Seminár bude vedený skúsenou lektorkou – MUDr. Sivekovou alebo MUDr. Štúrovou. Termín: jeseň 2013 Výbor SLHS

Súbory sú publikované vo formáte pdf