O SPOLOČNOSTI    AKCIE    VZDELÁVANIE    ÚVOD    PRÍSPEVKY    KONTAKT
 
   
   

 

  O spoločnosti
  História spoločnosti
  Výbor spoločnosti
  Plánované akcie
  Vzdelávanie
  Všeobecné informácie
  Príspevky
Kontakt
 
   

Facebook

 
     
  Plánované akcie  
 

Pozvánka na valné zhromaždenie.
Pozývame Vás na Valné zhromaždenie členov SLHS, ktorá sa uskutoční c sobotu 30.11.2019. Pozvánku s programom si môžete stiahnuť tu.

Seminár Novinky v homeopatii a plenárna schôdza.
Seminár „Novinky v homeopatii“ sa bude konať 23.11.2019 alebo 30.11.2019, alebo 07.12.2019, kedy sa uskutoční i plenárna schôdza.

Základný kurz klinickej homeopatie pokračuje druhým ročníkom.
Pokračuje nový beh ZKKH druhým ročníkom. Valné zhromaždenie sa bude konať na seminári Sankaranovej metódy/ 8.júna, plný text a ďalšie info si môžete stiahnuť tu.

Seminár Sankaranovej metódy pokračuje.
Jedná sa o nadstavbový seminár, určený absolventom ZKKH. Pozvánku si môžete stiahnuť tu.

Základný kurz klasickej homeopatie pokračuje tretím a štvrtým víkendom.
Frekventanti, ktorí si chcú skompletizovať ZKKH a po absolvovaní získať európsky diplom, sa môžu prihlásiť na kurzy, ktoré im chýbajú. Pokračujeme Dermatológiou a Gastroenterológiou. Pozvánky si môžete stiahnuť tu (Dermatológia) a tu (Gastroenterológia).

Pozvánka na seminár k téme klasickej homeopatie podľa kritérií ECH.
Kurz klasickej homeopatie podľa kritérií ECH.
Základné vzdelávanie SLHS
Termín:14 - 15. apríl 2018
Miesto konania: Súťažná 15 Bratislava
Pozvánku nájdete tu

Pozvánka na seminár. Vzhľadom k požiadavke záujemcov o seminár, presúvame tento o týždeň neskôr. Zároveň na seminári prednesieme správu z Konferencie Homeopathy One v Bruggách so zaujímavými prípadmi malých liekov.
Sankaranov systém so zameraním na minerály.
Nadstavbový seminár určený pre skúsených homeopatov
Termín:2 - 3. december 2017
Miesto konania: Súťažná 15 Bratislava
Pozvánku nájdete tu

Konferencia Homeopathy One
Konferencia Homeopathy One v Brugách je predo dvermi.
Termín:13. - 15. október 2017
Miesto konania: Bruges, Belgium
Pozvánku nájdete tu:

Pozvánka na seminár
Sankaranov systém so zameraním na rastliny
Nadstavbový seminár určený pre skúsených homeopatov
Termín:23. apríl 2017
Miesto konania: Súťažná 15 Bratislava
Pozvánku nájdete tu:

Pozvánka na Valné zhromaždenie
Termín: 23. apríl 20017, 18,00
Miesto konania: Súťažná 15, 1. poschodie, Bratislava 
Účasť členov je potrebná.
Pozvánku nájdete tu

Pozvánka na seminár
Sankaranov systém so zameraním na rastliny
Predpokladaný termín: 3.-4. December 2016
Miesto konania: Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov, Cesta pod Hradovou 13/A, 041 77 Košice
Téma vhodná najmä pre skúsených homeopatov.
Detaily neskôr.

Pozvánka na seminár
07. - 08. november 2015
Miesto konania: Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov, Cesta pod Hradovou 13/A, 041 77 Košice
Téma vhodná pre začiatočníkov i skúsených homeopatov.
Pozvánku nájdete tu:

Valné zhromaždenie SLHS
30. máj 2015
Miesto konania: Súťažná 15, 1. poschodie, Bratislava
Účasť členov je potrebná.
Pozvánku si môžete stiahnuť tu:

Depresie etc
30.-31. máj 2015
Miesto konania: Súťažná 15, 1. poschodie, Bratislava
Prednáša: MUDr. Darina Štúrová
Téma:  Depresie etc – teória a klinické prípady.
MUDr. Darina Štúrová, certifikovaný lektor SLHS (podľa kritérií ECH), s bohatou prednáškovou činnosťou v rámci Základného kurzu klasickej homeopatie SLHS ako aj v oblasti nadstavbového vzdelávania SLHS (napr. xxxa iné). Úspešná slovenská lekárka s dlhoročnými praktickými skúsenosťami v homeopatickej liečbe pacientov. Pravidelne zdokonaľuje svoje skúsenosti a vedomosti u popredných svetových homeopatov v zahraničí.
Pozvánku si môžete stiahnuť tu:

1. Sankaran od piky
Homeopatia je účinná, ale nie je účinná vždy. Dôvodom neúčinnosti je buď nízka vitálna sila pacienta, ktorá nedokáže zareagovať na správnu liečbu – to je v minime prípadov – alebo nesprávny liek. Systematické vzdelávanie by malo zvýšiť úspešnosť predpisu a jeho spoľahlivosť. Vážené kolegyne a kolegovia! Všetci, ktorí máte aspoň 80 % úspešnosť v liečbe chronických a akútnych ochorení, Vám gratulujem k dokonalému zvládnutiu homeopatie. Študujte si MM a repertórium podľa potrieb Vašich aktuálnych pacientov. Vám ostaným navrhujem zúčastňovať sa na vzdelávacích akciách. V posledných rokoch sa v homeopatii rozvinuli nové teórie a smery, ktoré posunuli našu vedu výrazne dopredu –nevýhodou je však možný zmätok z nesmierneho rozsahu, ktorý presahuje možnosti väčšiny bežných homeopatov. Každý si musí nájsť vlastnú cestu: či sa vydať smerom Massima Mangialavoriho, Jana Scholtena či Rajan Sankarana. Osobne sa po rokoch skúseností so všetkými troma týmito smermi sa prikláňam k metóde pocitov Inda Sankarana. Posledná idea tohto génia – Synergia v homeopatii – prináša najspoľahlivejšie výsledky. Snaží sa skĺbiť poznatky klasickej homeopatie – teda tých znalostí, v ktorých sme všetci vzdelaní – s jeho novými objavmi. Rajan svoje dielo chápe ako prehĺbenie a rozšírenie tradičného homeopatického umenia a nie jeho nahradenie novým – pevné základy Repertória, Materia Media a Organonu sú nepostrádateľné v úspešnej praxi. Spojením tradície a inovácie sme schopní vyliečiť oveľa viac a spoľahlivejšie pacientov ako v minulosti.

2. Klinický seminár
Homeopatia je umenie, ktoré nedokážeme vždy zvládnuť sami. Určite máte vo svojej praxi prípady, s ktorými neviete pohnúť. V medicíne je bežná konzultácia s inými kolegami, ak nevieme pacienta zvládnuť sami. Pozývame Vás na seminár venovaný rozboru Vašich prípadov – premyslite si a nachystajte do písomnej –lepšie elektronickej - podoby takéto prípady a podľa záujmu zorganizujeme na jeseň klinický seminár. Seminár bude vedený skúsenou lektorkou – MUDr. Sivekovou alebo MUDr. Štúrovou. Termín: jeseň 2013 Výbor SLHS

Súbory sú publikované vo formáte pdf