O SPOLOČNOSTI    AKCIE    VZDELÁVANIE    ÚVOD    PRÍSPEVKY    KONTAKT
 
   
   

 

  O spoločnosti
  História spoločnosti
  Výbor spoločnosti
  Plánované akcie
  Vzdelávanie
  Všeobecné informácie
  Príspevky
Kontakt
 
   

Facebook

 
     
  Plánované akcie  
 

Pozvánka na plenárnu schôdzu.
Pozývame Vás na online plenárnu schôdzu členov SLHS, ktorá sa uskutoční 28.11.2020. Pozvánku s programom si môžete stiahnuť tu.

8. Medzinárodný kongres CEDH.
Vážená pani doktorka, vážený pán doktor, s potešením Vám oznamujeme, že dňa 27.-28.6. 2020 sa uskutoční 8. Medzinárodný kongres CEDH - 100% on-line Miami Beach, USA.   Ústrednou témou je bolesť. Od klinickej praxe k výskumu. Až 70-80% pacientov trpí  nejakou formou bolesti, takže v programe určite nájdete témy, s ktorými sa stretávate aj Vy vo vašej každodennej praxi. Kongres bude tlmočený do troch svetových jazykov angličtina, francúzšitna a španielčina. Podrobný program kongresu nájdete tu.
Pre registráciu navštívte stránku kongresu: https://www.cedhusa.org/cedh-miami-registration/

Aktuality v dianí SLHS.
Pokračuje nový beh ZKKH tretím ročníkom, valné zhromaždenie sa
bude konať na seminári Sankaranovej metódy, ďalšie informácie nájdete tu.

Pozvánka na valné zhromaždenie.
Pozývame Vás na Valné zhromaždenie členov SLHS, ktorá sa uskutoční c sobotu 30.11.2019. Pozvánku s programom si môžete stiahnuť tu.

Seminár Novinky v homeopatii a plenárna schôdza.
Seminár „Novinky v homeopatii“ sa bude konať 23.11.2019 alebo 30.11.2019, alebo 07.12.2019, kedy sa uskutoční i plenárna schôdza.

Základný kurz klinickej homeopatie pokračuje druhým ročníkom.
Pokračuje nový beh ZKKH druhým ročníkom. Valné zhromaždenie sa bude konať na seminári Sankaranovej metódy/ 8.júna, plný text a ďalšie info si môžete stiahnuť tu.

Seminár Sankaranovej metódy pokračuje.
Jedná sa o nadstavbový seminár, určený absolventom ZKKH. Pozvánku si môžete stiahnuť tu.

Základný kurz klasickej homeopatie pokračuje tretím a štvrtým víkendom.
Frekventanti, ktorí si chcú skompletizovať ZKKH a po absolvovaní získať európsky diplom, sa môžu prihlásiť na kurzy, ktoré im chýbajú. Pokračujeme Dermatológiou a Gastroenterológiou. Pozvánky si môžete stiahnuť tu (Dermatológia) a tu (Gastroenterológia).

Pozvánka na seminár k téme klasickej homeopatie podľa kritérií ECH.
Kurz klasickej homeopatie podľa kritérií ECH.
Základné vzdelávanie SLHS
Termín:14 - 15. apríl 2018
Miesto konania: Súťažná 15 Bratislava
Pozvánku nájdete tu

Pozvánka na seminár. Vzhľadom k požiadavke záujemcov o seminár, presúvame tento o týždeň neskôr. Zároveň na seminári prednesieme správu z Konferencie Homeopathy One v Bruggách so zaujímavými prípadmi malých liekov.
Sankaranov systém so zameraním na minerály.
Nadstavbový seminár určený pre skúsených homeopatov
Termín:2 - 3. december 2017
Miesto konania: Súťažná 15 Bratislava
Pozvánku nájdete tu

Konferencia Homeopathy One
Konferencia Homeopathy One v Brugách je predo dvermi.
Termín:13. - 15. október 2017
Miesto konania: Bruges, Belgium
Pozvánku nájdete tu:

Pozvánka na seminár
Sankaranov systém so zameraním na rastliny
Nadstavbový seminár určený pre skúsených homeopatov
Termín:23. apríl 2017
Miesto konania: Súťažná 15 Bratislava
Pozvánku nájdete tu:

Pozvánka na Valné zhromaždenie
Termín: 23. apríl 20017, 18,00
Miesto konania: Súťažná 15, 1. poschodie, Bratislava 
Účasť členov je potrebná.
Pozvánku nájdete tu

Pozvánka na seminár
Sankaranov systém so zameraním na rastliny
Predpokladaný termín: 3.-4. December 2016
Miesto konania: Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov, Cesta pod Hradovou 13/A, 041 77 Košice
Téma vhodná najmä pre skúsených homeopatov.
Detaily neskôr.

Pozvánka na seminár
07. - 08. november 2015
Miesto konania: Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov, Cesta pod Hradovou 13/A, 041 77 Košice
Téma vhodná pre začiatočníkov i skúsených homeopatov.
Pozvánku nájdete tu:

Valné zhromaždenie SLHS
30. máj 2015
Miesto konania: Súťažná 15, 1. poschodie, Bratislava
Účasť členov je potrebná.
Pozvánku si môžete stiahnuť tu:

Depresie etc
30.-31. máj 2015
Miesto konania: Súťažná 15, 1. poschodie, Bratislava
Prednáša: MUDr. Darina Štúrová
Téma:  Depresie etc – teória a klinické prípady.
MUDr. Darina Štúrová, certifikovaný lektor SLHS (podľa kritérií ECH), s bohatou prednáškovou činnosťou v rámci Základného kurzu klasickej homeopatie SLHS ako aj v oblasti nadstavbového vzdelávania SLHS (napr. xxxa iné). Úspešná slovenská lekárka s dlhoročnými praktickými skúsenosťami v homeopatickej liečbe pacientov. Pravidelne zdokonaľuje svoje skúsenosti a vedomosti u popredných svetových homeopatov v zahraničí.
Pozvánku si môžete stiahnuť tu:

1. Sankaran od piky
Homeopatia je účinná, ale nie je účinná vždy. Dôvodom neúčinnosti je buď nízka vitálna sila pacienta, ktorá nedokáže zareagovať na správnu liečbu – to je v minime prípadov – alebo nesprávny liek. Systematické vzdelávanie by malo zvýšiť úspešnosť predpisu a jeho spoľahlivosť. Vážené kolegyne a kolegovia! Všetci, ktorí máte aspoň 80 % úspešnosť v liečbe chronických a akútnych ochorení, Vám gratulujem k dokonalému zvládnutiu homeopatie. Študujte si MM a repertórium podľa potrieb Vašich aktuálnych pacientov. Vám ostaným navrhujem zúčastňovať sa na vzdelávacích akciách. V posledných rokoch sa v homeopatii rozvinuli nové teórie a smery, ktoré posunuli našu vedu výrazne dopredu –nevýhodou je však možný zmätok z nesmierneho rozsahu, ktorý presahuje možnosti väčšiny bežných homeopatov. Každý si musí nájsť vlastnú cestu: či sa vydať smerom Massima Mangialavoriho, Jana Scholtena či Rajan Sankarana. Osobne sa po rokoch skúseností so všetkými troma týmito smermi sa prikláňam k metóde pocitov Inda Sankarana. Posledná idea tohto génia – Synergia v homeopatii – prináša najspoľahlivejšie výsledky. Snaží sa skĺbiť poznatky klasickej homeopatie – teda tých znalostí, v ktorých sme všetci vzdelaní – s jeho novými objavmi. Rajan svoje dielo chápe ako prehĺbenie a rozšírenie tradičného homeopatického umenia a nie jeho nahradenie novým – pevné základy Repertória, Materia Media a Organonu sú nepostrádateľné v úspešnej praxi. Spojením tradície a inovácie sme schopní vyliečiť oveľa viac a spoľahlivejšie pacientov ako v minulosti.

2. Klinický seminár
Homeopatia je umenie, ktoré nedokážeme vždy zvládnuť sami. Určite máte vo svojej praxi prípady, s ktorými neviete pohnúť. V medicíne je bežná konzultácia s inými kolegami, ak nevieme pacienta zvládnuť sami. Pozývame Vás na seminár venovaný rozboru Vašich prípadov – premyslite si a nachystajte do písomnej –lepšie elektronickej - podoby takéto prípady a podľa záujmu zorganizujeme na jeseň klinický seminár. Seminár bude vedený skúsenou lektorkou – MUDr. Sivekovou alebo MUDr. Štúrovou. Termín: jeseň 2013 Výbor SLHS

Súbory sú publikované vo formáte pdf