O SPOLOČNOSTI    AKCIE    VZDELÁVANIE    ÚVOD    PRÍSPEVKY    KONTAKT
 
   
   

 

  O spoločnosti
  História spoločnosti
  Výbor spoločnosti
  Plánované akcie
  Vzdelávanie
  Všeobecné informácie
  Príspevky
Kontakt
 
   

Facebook

 
     
  Výbor spoločnosti  
 

Členovania výboru SLHS vo funkčnom období 2022 - 2026

MUDr. Pavol Tibenský
prezident spoločnosti
MUDr. Danuša Siveková
viceprezidentka spoločnosti
MUDr. Zuzana Horváthová

MUDr. Gabriela Gregová
MUDr. Miriam Vojvodová

Členovania výboru SLHS vo funkčnom období 2017 - 2021


MUDr. Pavol Tibenský
prezident spoločnosti

MUDr. Danuša Siveková
viceprezidentka spoločnosti, šéfredaktorka Spravodaja SLHS


MUDr. Zuzana Horváthová
RNDr. Viera Hrochová
PharmDr. Elena Majerčíková Čelková