O SPOLOČNOSTI    AKCIE    VZDELÁVANIE    ÚVOD    PRÍSPEVKY    KONTAKT
 
   
   

 

  O spoločnosti
  História spoločnosti
  Výbor spoločnosti
  Plánované akcie
  Vzdelávanie
  Všeobecné informácie
  Príspevky
Kontakt
 
   

Facebook

 
     
  Vzdelávanie  
 

Pozvánka –nadstavbový seminár Novinky v homeopatii.

Dňa 23.11 a 24.11.2019 sa uskutoční seminár, Novinky v homeopatii, na ktorý vás pozývame . Pokyny s programom si nájdete tu

Pozvánka –nadstavbový seminár Minerály podľa Sankarana.

Nadstavbový seminár Minerály podľa Sankarana je určený pre absolventov základného vzdelávania. Je to voľné pokračovanie seminára z minulého roka, zúčastniť sa môžu i tí, ktorí prvú časť neabsolvovali. Pozvánku si môžete stiahnuť tu.

Pozvánka –Klasický kurz homeopatie.

Záujemcovia z radov lekárov, farmaceutov a veterinárov sú srdečne vítaní na základnom kurze klasickej homeopatie, poriadanom od januára 2018 v súlade s propozíciami ECH a ECN. pozvánku si môžete stiahnuť tu.

Pozvánka –Základný kurz

Vážené kolegyne a kolegovia! Lekárky, farmaceutky, veterinárky, lekári, farmaceuti, veterinári!
Srdečne Vás pozývame na základný kurz homeopatie spĺňajúci kritériá Európskej komisie pre homeopatiu, ktorej sme členmi. Naša vzdelávacia inštitúcia je akreditovaná Európskym výborom pre homeopatiu ECH a je oprávnená k vzdelávaniu odborníkov v homeopatii. Akreditáciu sme získali medzi prvými v Európe. Kurz pozostáva z trojročného štúdia, rozdeleného do dvanástich víkendových blokov podľa jednotlivých orgánových systémov. V rámci kurzu sa frekventanti zoznámia s históriou a vývojom homeopatie, s filozofiou – bude prebraný celý Organon liečebného umenia – a Materia medica základných 120 liekov. Súčasne budú prednášané tzv. osvedčené indikácie: lieky prvej pomoci pri bežných ochoreniach, ktoré v praxi môžete použiť už po prvom víkende. Prednášajú skúsení lektori s diplomom ECH. Neváhajte! Začíname na septembri 2017 v Bratislave. Prihlásiť sa možno formou SMS na číslo SLHS, telefonicky alebo mailom či klasickou poštou.

POZVÁNKA na seminár

Úspešne naordinované lieky.
Pomoc pri riešení prípadov.
Termín: 26.-27.4.14 - Pozor zmena termínu !
Prednáša: MUDr. Danuša Siveková
Téma: Úspešne naordinované lieky.
Pomoc pri riešení prípadov.
MUDr. Danuša Siveková, certifikovaný lektor SLHS (podľa kritérií ECH), s bohatou prednáškovou činnosťou v rámci Základného kurzu klasickej homeopatie SLHS ako aj v oblasti nadstavbového vzdelávania SLHS. Úspešná slovenská lekárka s dlhoročnými praktickými skúsenosťami v homeopatickej liečbe pacientov. Ocenená bronzovou a striebornou  medailu SLS za zásluhy o rozvoj medicíny na Slovensku.

Miesto konania: SZU - Slovenská zdravotnícka univerzita, Limbová 12, 833 03 Bratislava (Kramáre), poslucháreň X, 2. poschodie
Doprava z vlakovej stanice Bratislava – Hlavná stanica, zastávka SAV: trolejbus 204, 212
Autobusová stanica Mlynské Nivy: autobus 21 pod hl. stanicu (SAV), prestúpiť na vyššie uvedené linky
Prednášky:
12.4 sobota 9,30 - 9,55 hod. registrácia účastníkov
10,00 - 13,00 hod. prednášky
13,00 - 14,30 hod. obed. prestávka
14,30 - 18,30 hod. prednášky

13.04. nedeľa
9,00 - 13,00 hod. prednášky
Cena seminára:
Členovia SLHS: 50,- € (1506,30Sk) Dôchodcovia, študenti, ženy na MD 30,- €
Členovia ČLHS 50,- € (1506,30Sk
Nečlenovia: 60,- € (1807,56Sk)
(Kolegovia z Českej republiky môžu uhradiť kurzovné pri registrácii v sume 50,-€)

Váš záujem o seminár prosíme potvrdiť zaslaním návratky mailom či SMS správou.

Forma úhrady:

prevodom alebo priamym vkladom na účet. Číslo účtu Tatra banka, a.s. 2623768998 / 1100, V.S.: 0214
v hotovosti pri registrácii
neuhrádzajte poštovou poukážkou
do kolonky "popis platby" alebo "účel platby" napíšte Vaše meno a priezvisko, uľahčíte nám tým identifikáciu platby
potvrdenie o zaplatení je potrebné predložiť pri registrácii

Kontakt: SLOVENSKÁ LEKÁRSKA HOMEOPATICKÁ SPOLOČNOSŤ,
P.O.BOX 184, 814 99 Bratislava 1
tel.: 0911/623 323.
V prípade malého počtu prihlásených účastníkov sa akcia ruší.
Zaslaním potvrdenej záväznej prihlášky a uhradením poplatku zmluvné stránky uzatvárajú dohodu podľa §2 zák. č. 526/00 Zb. Účastnícky poplatok sa v prípade neprítomnosti nevracia.
Ubytovanie a stravu si zabezpečuje každý účastník sám.
Ubytovanie: SZU - Slovenská zdravotnícka univerzita, Limbová 12, 833 03 Bratislava (Kramáre)

je potrebné zabezpečiť individuálne na tel.čísle: 02/59 37 06 71 p. Petrželová – ubyt. odd. (telefonovať 8,00-15,30 hod.) alebo 02/59 37 01 00 – recepcia (non stop)
cena cca 15 Eúr na osobu a noc v dvojlôžkovej izbe s príslušenstvom.


Základný vzdelávací program SLHS - výučba základov v homeopatii

Od r. 1998 sa uskutočnili už tri Základné kurzy klasickej homeopatie ZKKH (2,5 ročné vzdelávanie v základoch homeopatie, v rozsahu 216 hodín teórie a 50 hodín praktickej výučby), ktoré sú organizované podľa kritérií European Committee of Homeopathy (ECH), a sú ukončené skúškou.
Základné vzdelávanie SLHS od začiatku spĺňa kritériá ECH so všetkými základnými súčasťami, ktoré ECH požaduje, vrátane repertorizačného kurzu, živých prípadov (life case), papierových kazuistík a pod. Je ukončené skúškou. Úspešní absolventi obdržia certifikát, ktorí ich oprávňuje vykonávať homeopatickú liečbu v štátoch EÚ.
V novembri r. 2005 SLHS získala akreditáciu ECH na vzdelávací program Základný kurz klasickej homeopatie ZKKH .
V súčasnosti teda má SLHS splnené všetky podmienky pre základný a stredný stupeň vzdelávania v homeopatii podľa pravidiel výuky ECH.

Vzhľadom k prebiehajúcim rokovaniam na pôde ECH ohľadom zmeny pravidiel homeopatickej výuky otvorenie nového základného kurzu je plánované na rok 2011 eventuálne podľa počtu prihlásených účastníkov. Záujemcovia nás môžu kontaktovať prostredníctvom e-mailu: homeo@homeo.sk


V rámci nadstavbového vzdelávania SLHS pravidelne prednášajú skúsení zahraniční lektori.
Každý rok SLHS organizuje viacdňové odborné semináre s názvom „Letná škola homeopatie“, kde taktiež obvykle pozývame zahraničných lektorov. Od roku 2006 SLHS organizuje aj odborný seminár „Zimná škola homeopatie“.
V rámci nadstavbového vzdelávania SLHS pravidelne organizuje kvalitné vzdelávacie podujatia so skúsenými slovenskými lektormi s dlhoročnou praxou.

Praktická časť
Najlepší odborníci spomedzi členov SLHS vedú pracovné skupiny pre lekárov ordinujúcich homeopatický liek.