O SPOLOČNOSTI    AKCIE    VZDELÁVANIE    ÚVOD    PRÍSPEVKY    KONTAKT
 
   
   

 

  O spoločnosti
  História spoločnosti
  Výbor spoločnosti
  Plánované akcie
  Vzdelávanie
  Všeobecné informácie
  Príspevky
Kontakt
 
   

Facebook

 
     
  Vzdelávanie  
 

Webinár na tému Solanaceae.
Vážené kolegyne, kolegovia!
Webinár na tému Solanaceae a ich rozdelenie podľa miaziem sa uskutoční dňa 30. apríla 2021 o 19,15. Seminár je určený členom SLHS. Záujemcovia sa môžu prihlásiť na tibus@pobox.sk. každý prihlásený člen dostane link, cez ktorý sa na prihlási. K sledovaniu semináru je potrebné mať nainštalovaný ZOOM.

Školenie zamerané na základy klinickej homeopatie.
Vážená pani doktorka/ vážený pán doktor,
Slovenská lekárska homeopatická spoločnosť organizuje školenie zamerané na základy klinickej homeopatie. Vzhľadom k aktuálnej pandemickej situácii organizujeme toto vzdelávanie on-line formou, takže sa môžete pripojiť z pohodlia svojho domova. Pred konaním Vám bude zaslaný link, študijné materiály budú zaslané na adresu zadanú pri registrácii. Po absolvovaní tohto vzdelávania je lekár schopný okamžite zaradiť klinickú homeopatiu do svojej každodennej praxe.
Podrobnosti nájdete na https://www.homeopatiaslekarom.sk/vzdelavanie/ a https://www.homeopatiaslekarom.sk/terapeuticky-modul-klinickej-homeopatie-zaklady-klinickej-homeopatie-29-30-5-2021/

Medical homeopatic education standards.
Požiadavky na vzdelávanie homeopatov stanovila LMHI a ECH v dokumente MEDICAL HOMEOPATHIC EDUCATION STANDARDS (môžete si stiahnúť tu. ) Záujemcovia o vzdelávanie z radov lekárok/lekárov,  farmaceutiek/ farmaceutov a veterinárok/veterinárov sú vítaní.

Nadstavbový seminár Novinky v homeopatii.
Seminár bude venovaný teórii modernej homeopatie podľa systému Rajana Sankarana a Jana Scholtena demonštrovanej na papierových prípadoch do detailov s cieľom zvýšiť spoľahlivosť predpisu. Pripravené sú detailné rozbory prípadov.bežných i menej bežných liekov. Pozvánku s programom si môžete stiahnuť tu.

Seminár –odborné materiály.
Časť odborných materiálov zo seminára novinky sa nachádza tu. Členovia so zaplateným členským na m.r. si môžu napísať mail o kompletné materiály zo seminára. Na otvorenie tohto materiálu použite heslo z listu.
Záujemcovia z radov lekárov, farmaceutov a veterinárov sú srdečne vítaní na základnom kurze klasickej homeopatie, poriadanom od januára 2018 v súlade s propozíciami ECH a ECN. pozvánku si môžete stiahnuť tu.

Pozvánka –nadstavbový seminár Novinky v homeopatii.

Dňa 23.11 a 24.11.2019 sa uskutoční seminár, Novinky v homeopatii, na ktorý vás pozývame . Pokyny s programom si nájdete tu

Pozvánka –nadstavbový seminár Minerály podľa Sankarana.

Nadstavbový seminár Minerály podľa Sankarana je určený pre absolventov základného vzdelávania. Je to voľné pokračovanie seminára z minulého roka, zúčastniť sa môžu i tí, ktorí prvú časť neabsolvovali. Pozvánku si môžete stiahnuť tu.

Pozvánka –Klasický kurz homeopatie.

Záujemcovia z radov lekárov, farmaceutov a veterinárov sú srdečne vítaní na základnom kurze klasickej homeopatie, poriadanom od januára 2018 v súlade s propozíciami ECH a ECN. pozvánku si môžete stiahnuť tu.

Pozvánka –Základný kurz

Vážené kolegyne a kolegovia! Lekárky, farmaceutky, veterinárky, lekári, farmaceuti, veterinári!
Srdečne Vás pozývame na základný kurz homeopatie spĺňajúci kritériá Európskej komisie pre homeopatiu, ktorej sme členmi. Naša vzdelávacia inštitúcia je akreditovaná Európskym výborom pre homeopatiu ECH a je oprávnená k vzdelávaniu odborníkov v homeopatii. Akreditáciu sme získali medzi prvými v Európe. Kurz pozostáva z trojročného štúdia, rozdeleného do dvanástich víkendových blokov podľa jednotlivých orgánových systémov. V rámci kurzu sa frekventanti zoznámia s históriou a vývojom homeopatie, s filozofiou – bude prebraný celý Organon liečebného umenia – a Materia medica základných 120 liekov. Súčasne budú prednášané tzv. osvedčené indikácie: lieky prvej pomoci pri bežných ochoreniach, ktoré v praxi môžete použiť už po prvom víkende. Prednášajú skúsení lektori s diplomom ECH. Neváhajte! Začíname na septembri 2017 v Bratislave. Prihlásiť sa možno formou SMS na číslo SLHS, telefonicky alebo mailom či klasickou poštou.

POZVÁNKA na seminár

Úspešne naordinované lieky.
Pomoc pri riešení prípadov.
Termín: 26.-27.4.14 - Pozor zmena termínu !
Prednáša: MUDr. Danuša Siveková
Téma: Úspešne naordinované lieky.
Pomoc pri riešení prípadov.
MUDr. Danuša Siveková, certifikovaný lektor SLHS (podľa kritérií ECH), s bohatou prednáškovou činnosťou v rámci Základného kurzu klasickej homeopatie SLHS ako aj v oblasti nadstavbového vzdelávania SLHS. Úspešná slovenská lekárka s dlhoročnými praktickými skúsenosťami v homeopatickej liečbe pacientov. Ocenená bronzovou a striebornou  medailu SLS za zásluhy o rozvoj medicíny na Slovensku.

Miesto konania: SZU - Slovenská zdravotnícka univerzita, Limbová 12, 833 03 Bratislava (Kramáre), poslucháreň X, 2. poschodie
Doprava z vlakovej stanice Bratislava – Hlavná stanica, zastávka SAV: trolejbus 204, 212
Autobusová stanica Mlynské Nivy: autobus 21 pod hl. stanicu (SAV), prestúpiť na vyššie uvedené linky
Prednášky:
12.4 sobota 9,30 - 9,55 hod. registrácia účastníkov
10,00 - 13,00 hod. prednášky
13,00 - 14,30 hod. obed. prestávka
14,30 - 18,30 hod. prednášky

13.04. nedeľa
9,00 - 13,00 hod. prednášky
Cena seminára:
Členovia SLHS: 50,- € (1506,30Sk) Dôchodcovia, študenti, ženy na MD 30,- €
Členovia ČLHS 50,- € (1506,30Sk
Nečlenovia: 60,- € (1807,56Sk)
(Kolegovia z Českej republiky môžu uhradiť kurzovné pri registrácii v sume 50,-€)

Váš záujem o seminár prosíme potvrdiť zaslaním návratky mailom či SMS správou.

Forma úhrady:

prevodom alebo priamym vkladom na účet. Číslo účtu Tatra banka, a.s. 2623768998 / 1100, V.S.: 0214
v hotovosti pri registrácii
neuhrádzajte poštovou poukážkou
do kolonky "popis platby" alebo "účel platby" napíšte Vaše meno a priezvisko, uľahčíte nám tým identifikáciu platby
potvrdenie o zaplatení je potrebné predložiť pri registrácii

Kontakt: SLOVENSKÁ LEKÁRSKA HOMEOPATICKÁ SPOLOČNOSŤ,
P.O.BOX 184, 814 99 Bratislava 1
tel.: 0911/623 323.
V prípade malého počtu prihlásených účastníkov sa akcia ruší.
Zaslaním potvrdenej záväznej prihlášky a uhradením poplatku zmluvné stránky uzatvárajú dohodu podľa §2 zák. č. 526/00 Zb. Účastnícky poplatok sa v prípade neprítomnosti nevracia.
Ubytovanie a stravu si zabezpečuje každý účastník sám.
Ubytovanie: SZU - Slovenská zdravotnícka univerzita, Limbová 12, 833 03 Bratislava (Kramáre)

je potrebné zabezpečiť individuálne na tel.čísle: 02/59 37 06 71 p. Petrželová – ubyt. odd. (telefonovať 8,00-15,30 hod.) alebo 02/59 37 01 00 – recepcia (non stop)
cena cca 15 Eúr na osobu a noc v dvojlôžkovej izbe s príslušenstvom.


Základný vzdelávací program SLHS - výučba základov v homeopatii

Od r. 1998 sa uskutočnili už tri Základné kurzy klasickej homeopatie ZKKH (2,5 ročné vzdelávanie v základoch homeopatie, v rozsahu 216 hodín teórie a 50 hodín praktickej výučby), ktoré sú organizované podľa kritérií European Committee of Homeopathy (ECH), a sú ukončené skúškou.
Základné vzdelávanie SLHS od začiatku spĺňa kritériá ECH so všetkými základnými súčasťami, ktoré ECH požaduje, vrátane repertorizačného kurzu, živých prípadov (life case), papierových kazuistík a pod. Je ukončené skúškou. Úspešní absolventi obdržia certifikát, ktorí ich oprávňuje vykonávať homeopatickú liečbu v štátoch EÚ.
V novembri r. 2005 SLHS získala akreditáciu ECH na vzdelávací program Základný kurz klasickej homeopatie ZKKH .
V súčasnosti teda má SLHS splnené všetky podmienky pre základný a stredný stupeň vzdelávania v homeopatii podľa pravidiel výuky ECH.

Vzhľadom k prebiehajúcim rokovaniam na pôde ECH ohľadom zmeny pravidiel homeopatickej výuky otvorenie nového základného kurzu je plánované na rok 2011 eventuálne podľa počtu prihlásených účastníkov. Záujemcovia nás môžu kontaktovať prostredníctvom e-mailu: homeo@homeo.sk


V rámci nadstavbového vzdelávania SLHS pravidelne prednášajú skúsení zahraniční lektori.
Každý rok SLHS organizuje viacdňové odborné semináre s názvom „Letná škola homeopatie“, kde taktiež obvykle pozývame zahraničných lektorov. Od roku 2006 SLHS organizuje aj odborný seminár „Zimná škola homeopatie“.
V rámci nadstavbového vzdelávania SLHS pravidelne organizuje kvalitné vzdelávacie podujatia so skúsenými slovenskými lektormi s dlhoročnou praxou.

Praktická časť
Najlepší odborníci spomedzi členov SLHS vedú pracovné skupiny pre lekárov ordinujúcich homeopatický liek.