O SPOLOČNOSTI    AKCIE    VZDELÁVANIE    ÚVOD    PRÍSPEVKY    KONTAKT
 
   
   

 

  O spoločnosti
  História spoločnosti
  Výbor spoločnosti
  Plánované akcie
  Vzdelávanie
  Všeobecné informácie
  Príspevky
Kontakt
 
   

Facebook

 
     
  Príspevky  
 

POMÔŽ HOMEOPATII A DARUJ SVOJE 2% Y DANÍ.
Milí priatelia homeopatie, obraciame sa na Vás s prosbou o finančnú pomoc. Po minulé roky tieto percentá významne pomohli SLOVENSKEJ LEKÁRSKEJ HOMEOPATICKEJ SPOLOČNOSTI. Získané financie sú použité predovšetkým na vzdelávacie projekty SLHS. Platné tlačivo pre rok 2017 "Potvrdenie o zaplatení dane..." si môžete stiahnuť tu: a predvyplnené "Vyhlásenie o poukázaní..." zasa tu:

Homeopatia a viera.
Nejasnosti okolo vzťahu viery a homeopatie vyvolávajú rôzni jedinci a skupiny s cieľom diskreditovať v rukách odborníkov vysoko účinnú liečebnú metódu. Predkladáme zopár informácií pre lepšiu orientáciu v problematike. Homeopatia nie je náboženstvom a preto jej nie je potrebné veriť. Je však potrebné dodržiavať isté pravidlá, tak ako pri každej liečbe.celý článok si možete stiahnuť tu:

Novinky 9/2018.
Ľudská spoločnosť je živočíšna ríša, v ktorej prežije najschopnejší. Preto Vás prosím
o podporu, aby homeopatia prežila. Schopní sme, ale podmienky sú ťažké, podobné
tým, s ktorými sa potýkali Svätoplukovi synovia. Je treba vyvinúť vlastnú tvorivú
aktivitu. Násilné aktivity niektorých mužov voči liečebnému umeniu, ktorého
predstaviteľkami sú z viac ako 90% ženy, sa pokúsme eliminovať. Celý článok si možete stiahnuť tu:

SPRAVODAJCA SLOVENSKEJ LEKÁRSKEJ HOMEOPATICKEJ SPOLOČNOSTI 4/2017
Ďalšie číslo spravodaja SLHS, tento krát venované čiastočne i niektorým druhom násilia, si môžete stiahnuť tu:

ČO SI MYSLÍ EASAC O HOMEOPATII.
Toto píšu vedci, ktorí nemajú žiadne homeopatické vzdelanie ani žiadne praktické skúsenosti. Na rozdiel od 175 - stranového časopisu brazílskych homeopatov obsahuje nižšie uvedený dokument len pár stránok, ktoré obsahujú kompletné vedomosti ctených vedeckých kapacít o homeopatii. Potrebuje Európa ešte vedcov, keď už všetko na tomto svete je definitívne známe? Názor nech si urobí láskavý čitateľ sám. Príspevok si môžete stiahnuť tu:

ČASOPIS BRAZÍLSKYCH HOMEOPATOV.
Časopis pre všetkých, ktorí majú záujem zoznámiť sa s homeopatiou a jej vedeckými základmi nám poskytol Prof. Teixeira z Univerzity v Sao Paule. Na 175 stranách sa môžete zoznámiť so základnými informáciami z homeopatie . Časopis si môžete stiahnuť tu:

NORMA PRE SLUŽBY LEKÁROV V ODBORE HOMEOPATIE SCHVÁLENÁ.
Európsky výbor pre normalizáciu schválil normu  16872 s názvom Služby lekárov s dodatočnou kvalifikáciou v odbore homeopatie – Podmienky poskytovania zdravotnej starostlivosti lekármi s dodatočnou kvalifikáciou v odbore homeopatie v tomto znení. Jedná sa o neoficiálny preklad normy do slovenského jazyka. Za znením normy je zoznam liekov prednášaných na ZKKH. Preklad normy nájdete tu:

SYSTÉM RASTLÍN PODĽA YAKIR.
Dr. Čelková Majerčíková sa s nami podelila o svoje skúsenosti zo štúdia systému rastlín podľa izraelskej homeopatky Michal Yakir, odvodenom zo systematizácie rastlín a Genesis.Článok simôžete stiahnuť tu:

HOMEOPATIA V ARMÁDE.
Starostlivosť o vojakov vyžaduje systematickú pomoc odborníkov, na prvú pomoc by mal postačiť  balíček prvej pomoci, ktorý možno nosiť pri sebe. /na anglickom a francúzskom preklade sa pracuje/ Článok simôžete stiahnuť tu:

OTVORENÝ LIST REDAKCII RÁDIA LUMEN.
Zavádzajúce informácie šírené medzi veriacimi nekompetentnými tvorcami pravdy nás viedli k listu, ktorý si môžete stiahnuť tu:

Cez dovolenky si môžete spestriť program prečítaním homeopatickej poviedky.

KURZ SANKARANOVHO SYSTÉMU.
Pomôcku ku kurzom Sankaranovho systému si môžete stiahnuť tu: K otvoreniu súboru použite heslo, ktoré ste dostali poštou!

SPRAVODAJCA SLOVENSKEJ LEKÁRSKEJ HOMEOPATICKEJ SPOLOČNOSTI 2/2015
Ďalšie číslo spravodaja SLHS v roku 2015 prináša , okrem iného, aj informácie z konferencie Homeopatického výskumného inštitútu a môžete si ho stiahnuť tu:

HOMEOPATICKÝ VÝSKUM
V Ríme sa konala začiatkom júna vedecká konferencia venovaná homeopatii. Referát z tejto udalosti svetového významu odoznel na  Kongrese akupunktúry vo Zvolene. Prečítať si ho možno tu.

SPRAVODAJCA SLOVENSKEJ LEKÁRSKEJ HOMEOPATICKEJ SPOLOČNOSTI 1/2015
Ďalšie číslo spravodaja SLHS, tento krát prvé v roku 2015 prináša , okrem iného, aj informácie z Európskej komisie pre homeopatiu a môžete si ho stiahnuť tu:

SPRAVODAJCA SLOVENSKEJ LEKÁRSKEJ HOMEOPATICKEJ SPOLOČNOSTI 3/2014

V poradí tretie číslo spravodaja SLHS v roku 2014 prináša , okrem iného, aj indikácie homeopatickej liečby a môžete si ho stiahnuť tu:

SPRAVODAJCA SLOVENSKEJ LEKÁRSKEJ HOMEOPATICKEJ SPOLOČNOSTI 2/2014

Druhé číslo spravodaja SLHS v roku 2014 si môžete stiahnuť tu:


SPRAVODAJCA SLOVENSKEJ LEKÁRSKEJ HOMEOPATICKEJ SPOLOČNOSTI 1/2014

Tento časopis je určený na vzdelávanie v homeopatii a zvyšovanie povedomia o homeopatii v našej krajine: inými slovami na zlepšovanie zdravotného stavu obyvateľstva.
Prvé číslo obnoveného Spravodaja SLHS

Časopis si môžete stiahnuť tu:


LMHI Newsletter

Electronic Newsletter of the Liga Medicorum Homoeopathica Internationalis (LMHI) , No.10, December 2013
Časopisy Medzinárodnej lekárskejhomeopatickej ligy, vydávané v ruštine, španielčine a angličtine. LMHI umožnila publikovať anglickú verziu na našom webe.

Časopis si môžete stiahnuť tu:


THE LIGA LETTER

The Official Newspaper of the Liga Medicorum Homoeopathica Internationalis, Vol. 19, Review 2013
Časopisy Medzinárodnej lekárskejhomeopatickej ligy, vydávané v ruštine, španielčine a angličtine. LMHI umožnila publikovať anglickú verziu na našom webe.

Časopis si môžete stiahnuť tu:


Pošlite prípad!

Homeopatia je umenie, ktoré by sme mali neustále rozvíjať. Vzdelávanie je hlavnou náplňou SLHS. Dovoľujem si Vás, milé kolegyne a kolegovia, osloviť so žiadosťou o prezentáciu Vašich výsledkov na webe SLHS. Môžete prispieť vyriešeným prípadom, ktorý ste už publikovali na inom fóre. Každý ručí za autorstvo. Môže sa jednať o prípady bežných liekov, ktoré sú jasne zdôvodnené na základe akéhokoľvek systému, ktorým ste prípad vyriešili. Vzhľadom k verejnému prístupu na web je potrebné zmeniť identitu pacienta. Prípady by mali slúžiť k samoštúdiu tým kolegom, ktorým časové či iné dôvody nedovoľujú zúčastňovať sa seminárov osobne.


Prípady:

Exatném
VerukyNájdite liek!

V tejto rubrike, ktorú viedla v spravodaji MUDr. Siveková a ktorú v Homeopathic heritage vedie Farokh Master, máte možnosť vyskúšať si vo voľnom čase nájsť liek z úspešného prípadu:


Prípady:

Prípad č. 1 ..... Riešenie č. 1
Prípad č. 2 ..... Riešenie č. 2
  Súbory sú publikované vo formáte pdf