O SPOLOČNOSTI    AKCIE    VZDELÁVANIE    ÚVOD    PRÍSPEVKY    KONTAKT
 
   
   

 

  O spoločnosti
  História spoločnosti
  Výbor spoločnosti
  Plánované akcie
  Vzdelávanie
  Všeobecné informácie
  Príspevky
Kontakt
 
   

Facebook

 
     
  Príspevky  
 

OTVORENÝ LIST REDAKCII RÁDIA LUMEN.
Zavádzajúce informácie šírené medzi veriacimi nekompetentnými tvorcami pravdy nás viedli k listu, ktorý si môžete stiahnuť tu:

Cez dovolenky si môžete spestriť program prečítaním homeopatickej poviedky.

KURZ SANKARANOVHO SYSTÉMU.
Pomôcku ku kurzom Sankaranovho systému si môžete stiahnuť tu: K otvoreniu súboru použite heslo, ktoré ste dostali poštou!

SPRAVODAJCA SLOVENSKEJ LEKÁRSKEJ HOMEOPATICKEJ SPOLOČNOSTI 2/2015
Ďalšie číslo spravodaja SLHS v roku 2015 prináša , okrem iného, aj informácie z konferencie Homeopatického výskumného inštitútu a môžete si ho stiahnuť tu:

HOMEOPATICKÝ VÝSKUM
V Ríme sa konala začiatkom júna vedecká konferencia venovaná homeopatii. Referát z tejto udalosti svetového významu odoznel na  Kongrese akupunktúry vo Zvolene. Prečítať si ho možno tu.

SPRAVODAJCA SLOVENSKEJ LEKÁRSKEJ HOMEOPATICKEJ SPOLOČNOSTI 1/2015
Ďalšie číslo spravodaja SLHS, tento krát prvé v roku 2015 prináša , okrem iného, aj informácie z Európskej komisie pre homeopatiu a môžete si ho stiahnuť tu:

SPRAVODAJCA SLOVENSKEJ LEKÁRSKEJ HOMEOPATICKEJ SPOLOČNOSTI 3/2014

V poradí tretie číslo spravodaja SLHS v roku 2014 prináša , okrem iného, aj indikácie homeopatickej liečby a môžete si ho stiahnuť tu:

SPRAVODAJCA SLOVENSKEJ LEKÁRSKEJ HOMEOPATICKEJ SPOLOČNOSTI 2/2014

Druhé číslo spravodaja SLHS v roku 2014 si môžete stiahnuť tu:


SPRAVODAJCA SLOVENSKEJ LEKÁRSKEJ HOMEOPATICKEJ SPOLOČNOSTI 1/2014

Tento časopis je určený na vzdelávanie v homeopatii a zvyšovanie povedomia o homeopatii v našej krajine: inými slovami na zlepšovanie zdravotného stavu obyvateľstva.
Prvé číslo obnoveného Spravodaja SLHS

Časopis si môžete stiahnuť tu:


LMHI Newsletter

Electronic Newsletter of the Liga Medicorum Homoeopathica Internationalis (LMHI) , No.10, December 2013
Časopisy Medzinárodnej lekárskejhomeopatickej ligy, vydávané v ruštine, španielčine a angličtine. LMHI umožnila publikovať anglickú verziu na našom webe.

Časopis si môžete stiahnuť tu:


THE LIGA LETTER

The Official Newspaper of the Liga Medicorum Homoeopathica Internationalis, Vol. 19, Review 2013
Časopisy Medzinárodnej lekárskejhomeopatickej ligy, vydávané v ruštine, španielčine a angličtine. LMHI umožnila publikovať anglickú verziu na našom webe.

Časopis si môžete stiahnuť tu:


Pošlite prípad!

Homeopatia je umenie, ktoré by sme mali neustále rozvíjať. Vzdelávanie je hlavnou náplňou SLHS. Dovoľujem si Vás, milé kolegyne a kolegovia, osloviť so žiadosťou o prezentáciu Vašich výsledkov na webe SLHS. Môžete prispieť vyriešeným prípadom, ktorý ste už publikovali na inom fóre. Každý ručí za autorstvo. Môže sa jednať o prípady bežných liekov, ktoré sú jasne zdôvodnené na základe akéhokoľvek systému, ktorým ste prípad vyriešili. Vzhľadom k verejnému prístupu na web je potrebné zmeniť identitu pacienta. Prípady by mali slúžiť k samoštúdiu tým kolegom, ktorým časové či iné dôvody nedovoľujú zúčastňovať sa seminárov osobne.


Prípady:

Exatném
VerukyNájdite liek!

V tejto rubrike, ktorú viedla v spravodaji MUDr. Siveková a ktorú v Homeopathic heritage vedie Farokh Master, máte možnosť vyskúšať si vo voľnom čase nájsť liek z úspešného prípadu:


Prípady:

Prípad č. 1 ..... Riešenie č. 1
Prípad č. 2 ..... Riešenie č. 2
  Súbory sú publikované vo formáte pdf