O SPOLOČNOSTI    AKCIE    VZDELÁVANIE    ÚVOD    PRÍSPEVKY    KONTAKT
 
   
   

 

  O spoločnosti
  História spoločnosti
  Výbor spoločnosti
  Plánované akcie
  Vzdelávanie
  Všeobecné informácie
  Príspevky
Kontakt
 
   

Facebook

 
     
     
 

ODBORNÁ KONFERENCIA VENUJÚCA SA AJ DOPLNKOVEJ LIEČBE COVIDu-19.

iveta cierna

18. septembra 2021 sa konala v Nízkych Tatrách každoročná konferencia pod názvom "Seminár v prírode". Slovenskí zdravotnícki odborníci, lekári a farmaceuti, ktorí súčasne využívajú popri konvenčnej medicíne vo svojej praxi klinickú homeopatiu, sa intenzívne venovali témam črevného mikrobiómu, jeho významu a možnosti ovplyvnenia probiotikami, somatizácii stresu do pohybového aparátu, syndrómu vyhorenia a homeopatickej liečbe rozličných chorobných prejavov v súvislosti s COVID-19. Odborná konferencia potvrdila stúpajúci záujem riešiť tieto problémy komplexne aj prostredníctvom integrovanej homeopatickej liečby a prírodnej medicíny.

Komplementárna medicína naberá v posledných rokoch na Slovensku na pozornosti a na obľúbenosti. Uznávaným pilierom integrovanej medicíny je aj homeopatická liečba, ktorú na Slovensku vyhľadáva stúpajúci počet pacientov. Jej jednoznačnými silnými stránkami sú jej prírodné vstupné suroviny rastlinného, minerálneho alebo živočíšneho pôvodu, neexistencia nežiaducich účinkov a kontraindikácií.
Odborným garantom lekárskej konferencie „Seminár v prírode“ bola Slovenská lekárska homeopatická spoločnosť, zastúpená jej predsedom MUDr. Pavlom Tibenským
.
Konferencie sa zúčastnili lekári a farmaceuti z celého Slovenska. Zastúpení boli tak pediatri, všeobecní lekári, ako zdravotníci rôznych odborov, ktorí využívajú terapeutické účinky klinickej homeopatie vo svojej praxi.

 
 
 


O zaujímavé odborné prednášky sa postarali hlavní rečníci. Prezentujúcimi boli MUDr. Iveta Čierna, PhD., hlavný odborník pre pediatrickú gastroenterológiu, hepatológiu a výživu pri Ministerstve zdravotníctva SR; MUDr. Ilona Ludvíková, predskedkyňa rady českej Homeopatickej lekárskej asociácie (HLA), MUDr. Pavol Tibenský, prezident Slovenskej Lekárskej homeopatickej spoločnosti (SLHS) , MUDr. Danuša Siveková, MUDr Hana Sedláčková a MUDr. Beáta Nemčoková.
Program bol zameraný na témy ako črevný mikrobióm, jeho význam a možnosti ovplyvnenia probiotikami, somatizácia stresu do pohybového aparátu a syndróm vyhorenia. MUDr. Danuša Siveková oboznámila prítomnú odbornú verejnosť s jej čerstvou ambulantnou praxou liečby stavov súvisiacich s COVID-19 s využitím homeopatickej liečby s cieľom zmierňovať príznaky ochorenia, zabraňovať progresii komplikácií a k podpore rekonvalescencie pacienta. Prax MUDr. Danuši Sivekovej so slovenskými pacientmi potvrdzuje celosvetové skúsenosti s homeopatickou liečbou, ktorá môže pomôcť pri zmierňovaní priebehu ochorenia alebo pri rekonvalescencii pacienta: „Trojica homeopatických bojovníkov, ktorí sa mi najčastejšie osvedčili v boji proti vírusu COVID-19 sú, medzi inými, homeopatické lieky vyrobené z oxidu arzénu, bryonie a gelsemia sempervirens, ktoré som ordinovala podľa individuálnych príznakov ochorenia pacienta.“


Slovenská lekárska homeopatická spoločnosť (SLHS) a prítomná odborná verejnosť sa zhodli na tom, že spolupráca v budovaní a posilňovaní kreditu klinickej homeopatie prostredníctvom vedeckých, lekárskych dôkazov a štúdií je dôležitá. To je aj hlavným cieľom novej informačnej kampane „Homeopatia a veda“, ktorá bola spustená v lete 2021 a projektu „Homeopatia s lekárom“.

späť.